Om Tango Haderslev

TANGO HADERSLEV

www.tangohaderslev.dk

FORENINGENS FORMÅL


Foreningen blev stiftet den 6. oktober 2008, og blev den 30. januar 2009 af Haderslev Kommune godkendt som kulturel forening.


Foreningens formål er at udbrede kendskab til den argentinske tango og tangokulturen.


Den henvender sig til alle interesserede – for herigennem at skabe mulighed for at dyrke denne aktivitet.


Foreningen er upolitisk og åben for alle – uden hensyn til etnisk baggrund og religiøs overbevisning.


Det er foreningens arbejde at iværksætte danseundervisning og andre tiltag såsom workshops, tangoballer, foredrag og andre danseaktuelle arrangementer.


Dette for at give medlemmer og andre interesserede indsigt i tangokulturen og opnå færdigheder i den Argentinske tangodans.Foreningens vedtæger -
klik her

 

Copyright @ All Rights Reserved